Cerere de racordare

Tip client
Ești client casnic sau comercial?
Casnic
Comercial
Acte necesare
Imagini sau format .pdf
  • Act de proprietate a locuinței (cumpărare/închiriere/comodat/moștenire)
  • Autorizație de construire (daca imobilul nu este menționat în act. proprietate)
  • Buletinul persoanei care deține spațiul de drept
  • Extras de carte funciară eliberat de O.C.P.I.
  • Schița imobilului unde vor funcționa aparatele de utilizare
  • Planul de situație (scara 1:500 sau 1:1000)
Începe completarea cererii
© Gazmir Iași 2024